EU-PROSJEKTER

Målet med prosjektet er å redusere selskapets negative miljøpåvirkning ved å innføre teknologiske miljøinnovasjoner, og dermed forbedre bruken av råvarer i produksjon og redusere luftforurensning. Prosjektet innebærer oppkjøp av et pelletiseringssystem for ekstruderingsproduksjonsprosessen.

Prosjektet er finansiert av UAB R&R IDEAS egne midler og Det europeiske regionale utviklingsfondet under “European Union Funds Investment Operational Program 2014-2020 Measure No 03.3.2-LVPA-K-837” "Eco-innovations LT+".

Prosjektet startet 17.02.2021.
Slutt på prosjektet 02.10.2022


Målet med prosjektet er å redusere selskapets negative miljøpåvirkning ved å innføre teknologiske miljøinnovasjoner, og dermed redusere mengden råvarer som brukes i produksjon og redusere luftforurensning. Prosjektet gir kundene produkter av høy kvalitet til svært gunstige priser, da innføringen av ny teknologi ikke bare reduserer mengden råvarer som brukes, men også forbedrer produktkvaliteten.

Prosjektet er finansiert av R&R IDEAS UAB egne midler og Det europeiske regionale utviklingsfondet under EUs investeringsoperativprogram 2014-2020 Tiltak nr.

Prosjektstart 04-11-2019;
Prosjektslutt 31.03.2021.