Polystyren avfallsinnsamling

I gjennomsnitt samler vi inn rundt 7000 tonn polystyrenavfall per år. Selve innsamlingen vi gjør er en av de viktigste aktivitetene for å sikre høyest mulig resirkulering av polystyren i Litauen. Vi innhenter polystyrenplater, avkapp, rene, urenhetsfrie stykker og bearbeider til pellets som deretter blir råmaterialet for produksjon av nye produkter. På denne måten sørger vi for en «lukket sirkel» fra produksjon, forbruk til gjenbruk av avfall. Det er viktig for oss alle at innsamlingen av polystyren er så komplett som mulig siden nedbrytningstiden er over om ikke hundre, men tusenvis av år. Vi er opptatt av å beskytte naturen vår, bry oss om nærmiljøet vi bor i, og etter beste evne streve etter en så ren avfallshåndtering og resirkulering som mulig.

Vi samler inn

Industrielt polystyrenavfall

Polystyrenbeholdere, emballasje

Polystyren fiskekasser

Ekspandert polystyren for bygg

VIKTIG

Vi kan bare samle og resirkulere polystyren som er tørr, ren og fri for annet materiale eller andre tilsetningsstoffer, flatt avfall eller urenheter. Formen, tettheten og fargen på den brukte polystyren er ikke viktig.

Vi sørger for alle nødvendige dokumenter nødvendig for å kunne dokumentere avfallshåndtering for å hjelpe deg med å redusere evt. avgifter.

Fordeler for deg:
- Du sparer på avfallsbeholderkostnader fordi du sparer plass i beholderen.
- En enkel og forkortet prosess for å håndtere avfallsdokumenter.
- Reduserte avgifter
- Ved direkte levering til oss forkorter du resirkuleringskjeden og dens kostnader for å sikre transparent resirkulering.
- Du kan garantere deg om at avfallet ditt faktisk vil bli resirkulert.
- Du bidrar til en bærekraftig økonomi og bevaring av naturen.

For større mengder polystyrenavfall vil vi stå for innhentingen.

Vi henter polystyrenavfall fra 10 m3 og oppover med vår egen transport. Hvis ditt firma har mye avfall eller du har en regelmessig avfallsakkumulering, anbefaler vi at du kjøper en polystyrenpresse . Les mer om det her. Vilkårene for hver henting forhandles individuelt.

Kontakt oss

Vi kan gi deg råd om alle spørsmål knyttet til polystyrenavfall: hvordan håndtere problem med avfall, hvor du kan kjøpe komprimeringsmaskiner og hvordan du skal lage avfallsdokumentasjon og regnskap.