Innhenting av komprimert polystyren

Hvis du har store mengder polystyrenavfall og det akkumuleres regelmessig, bør du vurdere å kjøpe en polystyrenpresse. Volumet av komprimert polystyren reduseres opptil 50 ganger. Ikke bare vil du løse problemet med lagring av polystyrenavfall , men avfallet ditt vil også få økonomisk verdi, bidra til resirkuleringssyklusen og redusere forurensningen av naturen. Vi ønsker å gi deg best mulig tilbud for ditt avfall.

Les mer

Hvorfor er det så gunstig å komprimere polystyren?

Du får økt lagringsplass

Komprimert polystyren har økonomisk verdi.

Langt større mengder polystyren kan transporteres over lange avstander om den er komprimert på forhånd hvilket også er med på å redusere CO2. Den komparative vekten kan nå 300-1000 kg / m3

Komprimert polystyren er råmateriale for den videre resirkuleringen av polystyren.

Reduserte avgifter.

VIKTIG

Polystyren må ikke presses sammen med annen plast, byggavfall, metall og/eller andre materialer.

Komprimert polystyren skal skilles og sorteres etter type og farge.

Kontakt oss

Vi kan gi deg råd om alle spørsmål knyttet til polystyrenavfall: hvordan håndtere problem med avfall, hvor du kan kjøpe komprimeringsmaskiner og hvordan du skal lage avfallsdokumentasjon og regnskap.