F.A.Q.

Ekspandert polystyren (EPS) er et materiale laget ved å fusjonere ekspanderte polystyrenpellets med luftfylte porer. Ekspandert polystyrenskum er 98% luft og 2% polystyrenplast.

All polystyren kan resirkuleres.
- Skille polystyren fra annet konstruksjonsavfall, emballasjedeler eller urenheter som ikke er polystyren.
- Pakk og ta det med til oss på adressen på kontaktsiden
- Hvis du ikke kan ta med en liten mengde polystyrenavfall , legg det i en plast- eller emballasjebeholder.

Vi samler polystyren gratis, slik at du sparer på kostnadene ved å betjene avfallsbeholderen. Polystyrenen må være ren, fri for konstruksjon eller husholdningsavfall og andre tilsetningsstoffer.

Vi kommer bare for å hente avfall i vår egen transport når det er minst 10m3 avfall. Hver sak forhandles individuelt. Kontakt oss.

Vi kan bare resirkulere polystyren som er tørr, ren og fri for konstruksjon eller andre tilsetningsstoffer, avfall eller urenheter. Formen, tettheten og fargen på den brukte polystyren er ikke viktig.

Ja, R&R Ideas Ltd er et lisensiert avfallsinnsamlings- og resirkuleringsselskap.

Vi resirkulerer polystyren. Avfallspolystyren blir råmateriale for industrien.

Ja, vi aksepterer bare tørr, ren polystyren, fri for konstruksjon eller andre tilsetningsstoffer, husholdningsavfall eller urenheter.