EU-HANKKEET

Hankkeen tavoitteena on vähentää yhtiön haitallisia ympäristövaikutuksia ottamalla käyttöön teknologisia ekoinnovaatioita, mikä parantaa raaka-aineiden käyttöä tuotannossa ja vähentää ilman saastumista. Hanke sisältää pelletointijärjestelmän hankinnan ekstruusiotuotantoprosessia varten.

Hanke rahoitetaan UAB R&R IDEASin omista varoista ja Euroopan aluekehitysrahastosta Euroopan unionin rahastojen investointien toimenpideohjelman 2014-2020 toimenpiteestä 03.3.2-LVPA-K-837 "Eco-innovations LT+".

Hankkeen toiminta alkoi 17-02-2021;
Hanketoiminnan päättyminen 2022-10-02.


Hankkeen tavoitteena on vähentää yhtiön haitallisia ympäristövaikutuksia ottamalla käyttöön teknologisia ekoinnovaatioita, mikä vähentää tuotannossa käytettävien raaka-aineiden määrää ja ilman saastumista. Hanke tarjoaa asiakkaille korkealaatuisia tuotteita erittäin edullisin hinnoin, sillä uusien teknologioiden käyttöönotto ei ainoastaan vähennä käytettyjen raaka-aineiden määrää, vaan myös parantaa tuotteiden laatua.

Hankkeen rahoittaa R&R IDEAS UAB omilla varoillaan ja Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unionin rahastojen investointien toimenpideohjelman 2014-2020 toimenpiteen 03.3.2-LVPA-K-837 "Eco-innovations LT+" mukaisesti.

Hankkeen toiminta alkoi 04-11-2019;
Hankkeen aktiviteetit päättyvät 31.3.2021.