Projekty UE

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko poprzez wdrożenie ekoinnowacji technologicznych, a tym samym zwiększenie efektywności wykorzystania surowców w produkcji oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. W trakcie realizacji projektu zakupiony zostaje system granulacji do procesu produkcji ekstruzji.

Projekt jest finansowany ze środków własnych UAB „R&R IDEAS” oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014-2020 Program działań inwestycyjnych funduszy Unii Europejskiej, działanie nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Ekoinnowacje LT+”.

Rozpoczęcie realizacji działań projektowych 17.02.2021;
Zakończenie realizacji działań projektowych 2022-10-02.


Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko poprzez wdrażanie ekoinnowacji technologicznych, a tym samym zmniejszenie ilości surowców wykorzystywanych do produkcji oraz zanieczyszczenia powietrza. Dzięki projektowi klientom oferowane są produkty wysokiej jakości w niezwykle korzystnych cenach, ponieważ wprowadzenie nowych technologii nie tylko zmniejsza ilość wykorzystywanych surowców, ale także poprawia jakość produktu.

Projekt jest finansowany ze środków własnych UAB „R&R IDEAS” oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014-2020 Program działań inwestycyjnych funduszy Unii Europejskiej, działanie nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Ekoinnowacje LT+”.

Rozpoczęcie realizacji działań projektowych 04.11.2019;
Zakończenie realizacji działań projektowych 31.03.2021.