ES Projektai

Projekto tikslas – įmonės neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, diegiant technologines ekoinovacijas taip efektyvinant žaliavų panaudojimą produkcijos gamyboje bei sumažinant oro taršą. Projekto metu įsigyjama granuliavimo sistema ekstruzijos gamybos procesui.

Projektas finansuojamas UAB „R&R IDEAS“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2021-02-17;
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-10-02.


Projekto tikslas – įmonės neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, diegiant technologines ekoinovacijas taip sumažinant produkcijos gamyboje sunaudojamų žaliavų kiekį bei oro taršą. Projekto dėka klientams siūlomi aukštos kokybės produktai itin palankiomis kainomis, nes įdiegus naujas technologijas ne tik sumažėja sunaudojamų žaliavų kiekis, bet ir pagerėja gaminio kokybė.

Projektas finansuojamas UAB „R&R IDEAS“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019-11-04;
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-03-31.